English (United Kingdom)Croatian(HR)

M - upravljanje - otok Krk

 
 
Pravne odredbe PDF Ispis E-mail
Zakoni Republike Hrvatske vezani za upravljanje zgradama


Što kaže zakon? Temeljni pravni okvir upravljanja zgradama određen je prvenstveno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kojim su postavljeni okviri za uređenje osnovnih pravila međuvlasničkih odnosa u zajedničkim nekretninama, odnosno kojim se uređuje pravni institut vlasništva. Osnovna dužnost vlasnika zajedničkih dijelova nekretnine je sudjelovanje u upravljanju, određivanje zajedničkog upravitelja, te osnivanje zajedničke pričuve.

 Isto tako propisan je i minimalni iznos pričuve koji iznosi  1,53 kn /m2  mjesečno, odnosno 0,54 % vrijednosti pojedinog posebnog dijela u vlasništvu nekretnine godišnje.U trenutku donošenja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima etalonska vrijednost stanova bila je  3.400,00 kn/m2, što znači: 3.400,00 / 12 mjeseci  = 283,33 kn x 0,54 % = 1,53 Kn/m2 mjesečnoTemeljem etalonske vrijednosti objavljene u Narodnim novinama u travnju 2008 minimalna pričuva zgrade trebala bi iznositi 2,61 kn/m2, što znači 5.808,00 / 12 mjeseci = 484,00 Kn x 0,54 % = 2,61 kn/m2 mjesečno. Pravni propisi vezani za upravljanje i održavanje, te općenito za nekretnine:

 

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Uredba o održavanju stambenih zgrada

Etalonska cijena „NN iz 2008“

Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o gradnji

Zakon o zaštiti od buke

Zakon o osiguranju

Zakon o zemljišnjim knjigama

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti na radu

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o otpadu

Zakon o obveznim odnosima

Program prostornog uređenja

Zakon o zaštiti okoliša


Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata

Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Zakon o izmjeni i dopuni zakona o vlasnistvu

 


Za ostale informacije pitajte upravitelja !